Handelsbetingelser

 

Handelsbetingelser

 

  1. GENERELLE BETINGELSER

Disse handelsbetingelser for ReVoice.dk ved Andrea Kr√ľger Holm g√łr sig g√¶ldende pr. 1. marts 2024.

Produkter og tjenester udbydes af:

 

ReVoice.dk ved Andrea Kr√ľger Holm,
Dybedalen 3, 15. th.

8210 Aarhus V

 

CVR 37494542,
tlf. 23601334

[email protected]

Enhver ydelse fra ReVoice.dk ved Andrea Kr√ľger Holm til Kunden sker i henhold til nedenst√•ende forretningsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale herom mellem parterne.

Kundens eventuelle angivelse af s√¶rlige vilk√•r i ordrer, mails m.v. anses ikke som fravigelse af nedenst√•ende vilk√•r, medmindre ReVoice.dk ved Andrea Kr√ľger Holm skriftligt har accepteret disse.¬†

ReVoice.dk ved Andrea Kr√ľger Holm forbeholder sig retten til p√• ethvert tidspunkt at √¶ndre disse forretningsbetingelser. Hvis en √¶ndring er v√¶sentlig, vil ReVoice.dk ved Andrea Kr√ľger Holm bestr√¶be sig p√• at give mindst 15 dages varsel, inden nye vilk√•r tr√¶der i kraft. Hvad der udg√łr en v√¶sentlig √¶ndring, vil alene blive bestemt efter ReVoice.dk ved Andrea Kr√ľger Holms sk√łn.¬†

Der tages forbehold for trykfejl, prisfejl samt eventuelle moms- og afgiftsændringer. 

  1. PRISER, BETALING OG LEVERING

Alle priser er i danske kroner og inkl. moms, medmindre andet eksplicit er n√¶vnt. Betaling sker via kortbetaling p√•¬† hjemmesiden eller via bankoverf√łrsel til konto i Nordea:

Reg. Nr. 2316 Kontonr. 6282 266 766

100% af bel√łbet betales senest 3 dage efter tilmelding til forl√łbet. Herved kan opn√•s rabat.

Det er ogs√• muligt at dele betalingen op i forskellige former for ratebetalinger. Herved opn√•s der dog ingen rabat p√• det samlede bel√łb.

OBS! 1. rate forfalder til betaling senest 3 dage efter tilmelding.

Ved ratebetaling er det ikke muligt at stoppe en betaling. Ved tilmelding forpligtes Kunden til at betale alle rater og hvis raterne udebliver, overgives sagen til inkasso 7 dage efter overskreden betaling.

Produkterne bliver leveret digitalt, via e-mail eller afholdes som kurser eller retreats. Levering af digitale produkter sker som oftest i l√łbet af den f√łrste dag efter betaling er modtaget, men i helt s√¶rlige tilf√¶lde kan der g√• op til fem hverdage.

Digitale produkter m√• bruges til privat brug. Kunden er selv ansvarlig for at have opdateret sine mailoplysninger. ReVoice.dk ved Andrea Kr√ľger Holm kan ikke holdes ansvarlig for mails, som Kunden ikke har modtaget.

 

  1. KOMMUNIKATION, FORL√ėB OG YDELSER

Alt kontakt og mentoring foreg√•r elektronisk eller pr. telefon foruden fysiske sessioner, kurser eller retreats, der m√•tte v√¶re inkluderet i det k√łbte forl√łb.

Efter tilmelding modtager Kunden en elektronisk kvittering med bekr√¶ftelse, samt information om forl√łbets indhold, deadlines og m√łdedatoer.

Al kommunikation forventes at blive holdt i en¬†respektfuld og konstruktiv tone overfor b√•de undervisere og medkursister. Kunden kan i tilf√¶lde af en overtr√¶delse af disse retningslinjer modtage en advarsel, og retter¬†adf√¶rden sig ikke derefter, s√• har ReVoice.dk ved Andrea Kr√ľger Holm til enhver tid ret til at afbryde samarbejdet uden at¬†v√¶re forpligtet til at¬†tilbagebetale kundens investering.

De anf√łrte datoer for kurser ved forl√łbets begyndelse er faste ‚Äď og kan som udgangspunkt ikke √¶ndres eller rykkes. Opst√•r der sygdom kort tid inden et kursus, vil det fors√łges at udskyde Kundens deltagelse, men dette kan ikke forventes.

ReVoice.dk ved Andrea Kr√ľger Holm forbeholder sig retten til p√• ethvert tidspunkt at √¶ndre p√• m√•den hvorp√• forl√łbene afholdes, p√• afholdelse af kurser og retreats eller p√• kursusmaterialet.

 

  1. RETTIGHEDER

Alle rettigheder til kurser, workshops, retreats samt digitale produkter tilh√łrer ReVoice.dk ved Andrea Kr√ľger Holm.

Ved k√łb opn√•s udelukkende licens til at benytte det specifikke aftalte produkt.

Kursusmaterialer og √łvrige produkter m√• ikke kopieres, reproduceres, indscannes, affotograferes til noget elektronisk medie eller til maskinl√¶sbar form eller papir. Alle forbehold g√¶lder materialet i sin helhed og dele heraf.

Brud p√• ovenst√•ende m√• kun ske med dateret skriftlig tilladelse fra ReVoice.dk ved Andrea Kr√ľger Holm. Selv om materialet l√łbende bliver tjekket for fejl, tager ReVoice.dk ved Andrea Kr√ľger Holm intet ansvar for eventuelle fejl i materialet. Dette g√¶lder b√•de for egentlige fejl, men ogs√• for udeladelse af information.

Kursusmaterialer må, både helt og delvist, kun benyttes af personer, der har deltaget på pågældende kursus.

 

  1. AFLYSNING, REKLAMATIONS- OG FORTRYDELSESRET

Der er 14 dages fortrydelsesret p√• k√łb af produktet i henhold til forbrugeraftalelovens ¬ß 18. Dette g√¶lder dog kun, indtil Kunden har modtaget f√łrste del af kursusmaterialet.

 

  1. DATABEHANDLING

ReVoice.dk ved Andrea Kr√ľger Holm foretager registreringen af Kundens personoplysninger med det ene form√•l at kunne levere produktet til Kunden.

Personoplysninger registreres hos ReVoice.dk ved Andrea Kr√ľger Holm og opbevares s√• l√¶nge, der opretholdes et form√•l med opbevaringen af oplysningerne.

N√•r der indsamles personoplysninger, sker det kun for de oplysninger som er afgivet i forbindelse med k√łb af ydelser, produkter eller tilmelding til nyhedsbrev.

Personoplysninger h√•ndteres fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovens regler. Oplysninger afgivet til ReVoice.dk ved Andrea Kr√ľger Holm vil ikke p√• nogen m√•de bliver videregivet eller solgt til tredjemand,

Disse rettigheder har Kunden efter Databeskyttelsesloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes¬†[email protected]

 

  1. FORCE MAJEURE

I tilfælde af force majeure tages der forbehold for, at samtlige kurser helt eller delvist, uden varsel, kan flyttes fra fysisk afholdelse til afholdelse online eller datoer for afholdelse kan flyttes til et andet tidspunkt. Afholdelse vil i videst muligt omfang ske indenfor de oprindeligt fastlagte tidsrammer.

Dette medf√łrer ikke en s√¶rskilt fortrydelsesret, dvs. udover de 14 dage fra k√łbstidspunktet i henhold til forbrugeraftaleloven.

Force majeure defineres her som krig, epidemier og pandemier, borgerkrig, opr√łr, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder, men ikke begr√¶nset til jordsk√¶lv, stormflod, omfattende oversv√łmmelse, sky- pumpe samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne v√¶re forudset af ReVoice.dk ved Andrea Kr√ľger Holm p√• tidspunktet for salg af det p√•g√¶ldende kursus.

 

  1. ANSVARSFRASKRIVELSE

ReVoice.dk ved Andrea Kr√ľger Holm kan ikke drages til ansvar for andet i forbindelse salg af produkter og tjenesteydelser, end hvad der f√łlger af g√¶ldende relevant lovgivning.